Prosument to konsument oraz producent energi ze źródeł odnawialnych.
586
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-586,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Prosument

Prosument to osoba która jest zarówno konsumentem jak i producentem.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o OZE z dnia 22 czerwca 2016 PROSUMENT to odbiorca końcowy. Który dokonuje zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej. Wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą. Regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2), zwaną dalej „ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.”

Prosument jest więc konsumentem, który jednocześnie pobiera energię od sprzedawcy, a od drugiej strony wytwarza ją na potrzeby własne. Możliwość korzystania z regulacji odnoszących się do prosumentów uzależniona jest od wytwarzania energii z tak zwanej mikroinstalacji:

Mikroinstalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej 

Zgodnie z art. 4 ustawy o OZE Sprzedawca dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci – w okresie do 365 dni. W ten sposób, nadwyżka zmagazynowanej energii może zostać przez prosumenta wykorzystana w okresie maksymalnie roku od jej rozliczenia – jeśli zatem prosument wyprodukował nadwyżkę energii elektrycznej w marcu 2017r. i została ona zmagazynowana, to może zostać ona wykorzystana maksymalnie przez okres roku – do marca 2018 r.

 

System upustów.

Prosumentowi przysługuje system upustów  mogą z niego skorzystać już nie tylko gospodarstwa domowe, ale także inne rodzaje podmiotów tj. szkoły, kościoły, wspólnoty mieszkaniowe.

Nowelizacja ustawy o OZE rozwiązuje też problem bilansowania handlowego energii z mikroinstalacji. W wwersji ustawy o OZE obowiązującej od 1 lipca 2016 r. znajdziemy zapis mówiący o tym, że koszty bilansowania handlowego energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacjach pokrywają w całości sprzedawcy zobowiązani. Jeżeli prosument zawarł umowę kompleksową z innym niż zobowiązanym sprzedawcą energii, wtedy przedsiębiorca wybrany przez prosumenta dokonuje wzajemnych rozliczeń.

 

Definicja prosumenta nie obejmuje przedsiębiorców, którzy chcieliby zainstalować w swojej firmie mikroinstalację i korzystać z opustów. Jednak zgodnie z wyżej wymienioną definicją, odbiorcą uznanym za prosumenta może być osoba prowadząca działalność, ale montująca mikroinstalację na potrzeby własne, niezwiązane z działalnością gospodarczą.

 

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii

 

 

 

Prosument

Skorzystaj z darmowej wyceny montażu instalacji fotowoltaicznej
Przejdź do wyceny